Chociaż praca sama w sobie przynosi korzyść ekonomiczną i społeczną to jest wiele branży, czy środowisk pracy, które niosą za sobą wiele ryzyka dla zdrowia i życia pracowników. Wymienić tu należy takie rodzaje czynników jak: czynniki chemiczne, biologiczne, fizyczne, niedoskonałości ergonomiczne i mechaniczne widoczne zwłaszcza w przypadku maszyn. Praca niesie też szereg obciążeń psycho-społecznych niezależnie od zajmowanego stanowiska. Środki ochrony indywidualnej (ŚOI) są jednym z wielu sposobów ograniczania zagrożeń w środowisku pracy.

Fizyczne aspekty wykonywania pracy dotyczą większości pracowników na stanowiskach produkcyjnych. Całkowita lub częściowa utrata słuchu spowodowana przez pracę jest najczęstszym urazem w Stanach Zjednoczonych. Dotyczyło to 22 milionów pracowników, a koszty odszkodowań za powstanie tej niepełnosprawności kosztowały przedsiębiorstwa 242 miliony dolarów. Drugą „popularną” przyczyną występowania urazów w trakcie pracy to upadki, potknięcia, poślizgnięcia. W tym przypadku konsekwencję zależą w dużej mierze od prowadzonej działalności. Zdecydowanie bardziej niebezpieczna praca na budowie, praca w wykopach cechują się większym ryzykiem poważnych uszkodzeń ciała lub nawet śmiercią. W przypadku firm sprzątających, czy szerokiej branży opieki medycznej takie urazy są równie częste lecz w tym przypadku ich konsekwencje zwykle kończą się na opatrzeniu stłuczeń i udzieleniu pierwszej pomocy. Innym niebezpieczeństwem które niesie ze sobą praca są maszyny. Szczególnie szeroko stosowane w branży produkcyjnej. Ruchome elementy, ostre krawędzie, gorące powierzchnie i inne czynniki potencjalnie powodujące zmiażdżenie kończyn, poparzenia, przecięcia. Łączenie tych dwóch „światów” leży w trosce nas wszystkich, pracodawców i pracowników.

Środowisko pracy.

28 października 2018

BUBAK BHP