KONTAKT

Ocena ryzyka zawodowego i Pakiet przedsiębiorcy

Ocena ryzyka zawodowego - służy do zapewnienia ochrony zdrowia i życia pracowników. Jest to narzędzie do identyfikowania, obniżania i eliminowania zagrożeń powstających podczas funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa. Pracodawca zobowiązany jest do oceniania ryzyka zawodowego dla wszystkich stanowisk pracy.

Dokumenty w pakiecie przedsiębiorcy są dostępne za 19 zł.

Protokół powypadkowy - zespół powypadkowy po wypadku przy pracy ustala przyczyny i okoliczności zajścia, a także sporządza protokół powypadkowy.

Zgłoszenie wypadku przy pracy - gotowy wzór formularza zgłoszeniowego dla pracowników.

Rejestr wypadków przy pracy - pracodawca jest zobowiązany do prowadzenia takiego rejestru.

Karta szkolenia wstępnego - dokument potwierdzający udział nowego pracownika w instruktażu ogólnym i instruktażu stanowiskowym.

Zaświadczenie szkolenia BHP - dokument potwierdzający udział pracownika w szkoleniu okresowym BHP.

KONTAKT

 

Szkolenie wstępne - instruktaż ogólny

Jest to obowiązkowy element wprowadzenia nowego pracownika do firmy. Decydując się na współpracę z nami otrzymujesz gwarancję, że taki pracownik zostanie zapoznany z obowiązującymi przepisami BHP, a także kodeksem pracy. Dodatkowo instruktaż ten obejmuje zagadnienia z udzelania pierwszej pomocy. W zależności od przedsiębiorstwa nowo zatrudniony pracownik poza przepisy BHP i regulamin danego zakładu.

Oferta specjalna - Kraków

Na terenie miasta Kraków cena za instruktaż ogólny dla wszystkich stanowisk pracy wynosi 49zł/os., dla grup do 5 osób. Cena za każda kolejną osobę wynosi 29 zł.

KONTAKT

Szkolenie okresowe

Zapewnienie szkoleń BHP jest jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy wobec pracowników. Decydując się na współpracę z nami gwarantujesz swoim pracownikom poszerzenie ich wiedzy w przystępny i nowoczesny sposób.

Dostępne moduły.

  • dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami
  • dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
  • dla pracowników inżynieryjno-technicznych
  • dla pracowników służby BHP
  • dla pracowników administracyjno-biurowych i innych

 

Szkolenie dostępne jest w formie kursu lub seminarium. Zawiera także egzamin i wydanie stosownego zaświadczenia.

Ocena ryzyka zawodowego

Doskonałe narzędzie do oceny i poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny w każdym zakładzie pracy.
 

realizacja obowiązku prawnego

zabezpieczenie pracowników

poprawa świadomości

odpowiedzialność

ograniczanie liczby wypadków

edukacja

79 zł/szt.

 

Szkolenie wstępne

Oferta obejmuje instruktaż ogólny dla wszystkich stanowisk pracy.
 

indywidualne podejście
język polski, angielski, ukraiński i rosyjski
dojazd do klienta
gwarancja jakości
stosowne zaświadczenie
oferta specjalna - Kraków

od 49 zł/os.

Szkolenie okresowe

Kompleksowa usługa szkoleniowa dla wszystkich stanowisk pracy
 

indywidualne podejście
kurs lub seminarium
język polski, angielski, ukraiński i rosyjski
dojazd do klienta
gwarancja jakości
brak nudy
satysfakcja gwarantowana
zgodnie z rozporządzeniem
stosowne zaświadczenie

od 49 zł/os.

BUBAK BHP