KONTAKT

Ochrona przeciwpożarowa budynków

 

KONTAKT

 

Szkolenie przeciwpożarowe

 

 

KONTAKT

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego

 

Ochrona przeciwpożarowa budynków

Dostosowanie budynków i pomieszczeń do wymogów ustawy o ochronie przeciwpożarowej

gwarancja pomyślnego przejścia procesu weryfikacji

zabezpieczenie pracowników

wykonanie oznakowania

dostarczenie sprzętu przeciwpożarowego

wykonanie planu ewakuacji

poprawa bezpieczeństwa

od 579 zł

 

Szkolenie przeciwpożarowe

Szkolenie pozwala zdobyć wiedzę i kwalifikacje z zakresu ochrony przeciwpożarowej

obowiązki osób fizycznych i prawnych
zastosowanie urządzeń przeciwpożarowych i sprzętu gaśniczego
dojazd do klienta
język angielski
stosowne zaświadczenie
kontrola stanu zabezpieczenia pożarowego

od 59 zł/os.

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego

Kompleksowa usługa zabezpieczenia ludzi oraz miejsca pracy na wypadek pożaru

warunki ochrony przeciwpożarowej
reagowanie na wypadek pożaru i innych zagrożeń
wymagane wyposażenie
dojazd do klienta
plan obiektu i terenów przyległych do niego
zabezpieczenie wykonywania prac pożarowo niebezpiecznych
zgodnie z rozporządzeniem
stosowna dokumentacja

od 1999 zł

BUBAK BHP