BUBAK BHP

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego

Kompleksowa usługa zabezpieczenia ludzi oraz miejsca pracy na wypadek pożaru

warunki ochrony przeciwpożarowej
reagowanie na wypadek pożaru i innych zagrożeń
wymagane wyposażenie
dojazd do klienta
plan obiektu i terenów przyległych do niego
zabezpieczenie wykonywania prac pożarowo niebezpiecznych
zgodnie z rozporządzeniem
stosowna dokumentacja

od 1999 zł

Szkolenie przeciwpożarowe

Szkolenie pozwala zdobyć wiedzę i kwalifikacje z zakresu ochrony przeciwpożarowej

obowiązki osób fizycznych i prawnych
zastosowanie urządzeń przeciwpożarowych i sprzętu gaśniczego
dojazd do klienta
język angielski
stosowne zaświadczenie
kontrola stanu zabezpieczenia pożarowego

od 59 zł/os.

Ochrona przeciwpożarowa budynków

Dostosowanie budynków i pomieszczeń do wymogów ustawy o ochronie przeciwpożarowej

gwarancja pomyślnego przejścia procesu weryfikacji

zabezpieczenie pracowników

wykonanie oznakowania

dostarczenie sprzętu przeciwpożarowego

wykonanie planu ewakuacji

poprawa bezpieczeństwa

od 579 zł

 

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego

 

KONTAKT

 

Szkolenie przeciwpożarowe

 

 

KONTAKT

Ochrona przeciwpożarowa budynków

 

KONTAKT