BUBAK BHP

10 grudnia 2018

Pakiet MŚP a BHP w firmie

Od stycznia 2019 w życie wchodzą zmiany wynikające z tzw. Pakieru MŚP. Dotyczą one całego spektrum działalności gospodarczej i obejmują podatek dochodowy, VAT, kodeks cywilny oraz spółek handlowych. Odnoszą się także do zagadnień bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

Szkolenia okresowe BHP

Przewidziane zmiany znoszą obowiązek przeprowadzania szkoleń okresowych dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych, których pracodawca jest zakwalifikowany, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29 listopada 2002r., do maksymalnie 3 kategorii ryzyka danej grupy działalności. Takich kategorii ryzyka jest obecnie 30, zatem zmiany dotyczą jedynie 10% pracodawców, u których zagrożenia środowiska pracy są znikome.

 

Pracodawca pełniący zadania służby BHP

Obecnie pracodawca zatrudniający do 10 osób lub 20 osób (jeżeli jego forma działalności została zakwalifikowana maksymalnie do 3 kategorii ryzyka), po odbyciu obszernego, trwa 64 godz. lekcyjne, szkolenia dla pracodawców wykonujących zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy może samodzielnie pełnić obowiązki tej służby. Po wejściu w życie tych zmian limit ten zwiększy się do 50 pracowników.

 

Przechowywanie akt pracowniczych

Pakiet dla MŚP i tutaj wprowadza korzystne zmiany. Dotychczas akta pracownicze należało przechowywać w formie papierowej 50 lat, w sposób uniemożliwiający ich zniszczenie. Po zmianach okres przechowywania został zmniejszony do 10 lat. Dodatkowo przewidziano możliwość elektronicznego przechowywania owej dokumentacji. Dotyczy to zarówno akt pracowników zatrudnionych po wejściu w życie tych zmian, a także pracowników już zatrudnionych. Jest to możliwe dlatego, że ZUS zapisuje na koncie ubezpieczonego wszystkie informacje potrzebne do ustalenia wysokości świadczeń.

 

Konstytucja dla biznesu

Kategorie ryzyka

 

 

Tagi: szkolenia bhp, szkolenia bhp kraków, szkolenia wstępne, bhp w firmie, konstytucja dla biznesu, Pakiet MŚP, akta pracownicze zus