Bezpieczeństwo i higiena pracy lub potocznie BHP to dyscyplina zawierająca w sobie wiele innych aspektów. Są w niej elementy budownictwa, ergonomii, maszynoznawstwa, mechaniki, aspekty fizjonomii człowieka, czy medycyny i pomocy przedmedycznej. Sam termin BHP odnosi się do jego nadrzędnego celu - zapewniania bezpieczeństwa pracownikowi. Jednakże ten nadrzędny cel obejmuje nie tylko pracowników danej firmy, ale członków ich rodzin, pracodawcó, klientów i wszystkich innych, którzy mogłbyć narażeni na czynniki środowiska pracy, chociaż nie są bezpośrednio związani z danym przedsiębiorstwem. Dlatego ustawodawcy w wielu krajach obowiązki pracodawcy definiują jako "wszystko co rozsądne do wprowadzenia z punktu widzenia ekonomicznego, technologicznego i bezpieczeństwa". Daje to spore pole do interpretacji dla przedsięborstw dlatego tworzony jest do tego także szereg wymogów i norm obejmujących całość środowiska pracy i układu człowiek - praca. Co ciekawe zagadnienie to samo w sobie jest stosunkowo nowe. Dopiero w czasie rewolucji przemysłowej zdrowie i życie pracownika zostało uznane jako składowa całego procesu wytwórczego. Pierwsze prawo dotyczące BHP powstało w Wielkiej Brytani na początku XIX w.. Początkowo ograniczało ono godziny pracy osób młodocianych, niewiele pózniej to samo ograniczenie dotyczyło także pracujących kobiet. Obecnie BHP jest obecne w działalności każdego przedsiębiorstwa, a dziś dąży się do tego żeby to nie był przykry obowiązek prawny, a pole do wprowadzania innowacyjnych rozwiązań i nowoczesnych technologii.

 

 

 

BHP - początki

25 października 2018

BUBAK BHP